Πρόεδρος:  Άγγελος Τσουρούπης
Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Ανδριόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Γεράσιμος Σάρρας
Ταμίας: Ιωάννης Δούσκας
Έφορος: Κώστας Ζορμπάς
Μέλη: Γιώργος Λαφαζάνος, Κωνσταντίνος Στεργιάδης