Πρόεδρος:  Ιωάννης Σταυρογιαννόπουλος
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Στεργιάδης
Γεν. Γραμματέας: Χρυσάνθη Ζακυνθινού
Ταμίας: Νικόλαος Γούργουρας
Έφορος: Αθηνόδωρος Πολυχρονίδης
Μέλη: Μαρία Πολύτογλου , Αναστάσιος Μαρκεσίνης