Νέα

07/12/2020
 

Εκλογές ΕΟΜπ

election

Την Κυριακή 27/12/2020 και ώρα 10.00πμ στο Μαρούσι Αττικής στην οδό Κυπρίων Αγωνιστών και Πορφυρίωνος 1 θα γίνει η Γενική Συνέλευση της ομοσπονδίας με τα εξής θέματα
1 Οικονομικός απολογισμός
2 Διοικητικός απολογισμός
3 Εκλογές
Α) Διοικητικού συμβουλίου ομοσπονδίας
Β) Εξελεγκτικής επιτροπής

Σε περίπτωση μη απαρτίας η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και στον ίδιο χώρο στις 11.00πμ
Όλοι οι σύλλογοι πρέπει να ενημερώσουν έγκαιρα την ομοσπονδία για τυχόν αλλαγή του νόμιμου εκπροσώπου επίσης να ενημερωθούν από τον Γενικό Γραμματέα για τον τρόπο προσέλευσης ώστε να τηρηθούν τα μέτρα ασφάλειας για την υγεία λόγω της πανδημίας